HobbystoreThailand

0

คุณไม่มีรายการสินค้าในรถเข็นของคุณ

 

 


 

คำนิยาม

"1. เว็บไซต์ HobbyStore ประเทศไทย (ที่รู้จักกันต่อจากนี้เป็น ""เว็บไซต์"")

2. จากจุดนี้ในแง่โปรดเข้าใจว่าคำนิยามต่อไปนี้จะถูกนำมาใช้ในเอกสารนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า ""ข้อตกลง"") ซึ่งเป็นสัญญาระหว่างผู้ใช้ (ที่รู้จักกันต่อจากนี้เป็น ""ผู้ใช้"") เกี่ยวกับการ เว็บไซต์ที่เป็นเจ้าภาพภายใต้ hobbystoreth และ URL ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทั้งหมด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า ""เว็บไซต์"") และนำไปใช้กับผู้ใช้ใช้บริการที่อยู่ในนั้น"

 

ขอบเขตของการและการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข

"1. บริษัท ฯ ได้มีการกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้และเงื่อนไขด้วยความเข้าใจว่าพวกเขานำไปใช้กับทั้งสอง บริษัท รวมทั้งผู้ใช้ที่มีความเข้าใจว่าผู้ใช้จะพยายามที่จะทำตามพร้อมกับพวกเขาที่ดีที่สุดของความสามารถในการ

2. ข้อกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ หรือไม่ซ้ำกันหรือเงื่อนไขที่อาจถูกโพสต์บนเว็บไซต์ของเราย่อยไซต์ผ่านทางเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงอื่น ๆ หรือผ่านการสื่อสารโดยตรงจาก บริษัท ที่ผู้ใช้จะได้รับการพิจารณาเป็นองค์ประกอบของบทบัญญัติเหล่านี้ ในกรณีใด ๆ ที่คำที่ไม่ซ้ำกันหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมที่แตกต่างจากที่อธิบายไว้ในรายชื่อของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ข้อตกลงที่ไม่ซ้ำกันเพิ่มเติมหรือจะถูกพิจารณาว่ามีความสำคัญ

3. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เห็นความจำเป็นที่จะข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องขอความยินยอมของผู้ใช้ก่อน จากจุดนั้นการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมดังกล่าวจะทำเป็นต้นไปข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับปรุงใหม่จะเป็นข้อกำหนดในปัจจุบันการใช้งานสำหรับเว็บไซต์และ / หรือระบบจุด

4. บริษัท ฯ ไม่อนุญาตให้รับผิดชอบใด ๆ ในความไม่สะดวกหรือการสูญเสียที่เกิดกับผู้ใช้โดยการปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไข"

 

สถานะและความต้องการของผู้ใช้

" 1. สถานะของผู้ใช้

ผู้ใช้ยอมรับสถานะของพวกเขาเป็นผู้ใช้เว็บไซต์และเป็นเช่นนี้เห็นด้วยที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงที่ดีที่สุดของความสามารถในการ

2. การใช้เว็บไซต์นี้

ในขณะที่การใช้เว็บไซต์นี้ผู้ใช้ตกลงที่จะละเว้นจากการต่อไปนี้:

(1) การกระทำใด ๆ ที่ละเมิดบนเว็บไซต์นี้หรือลิขสิทธิ์ใด ๆ ของบุคคลที่สามสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าความลับทางการค้าหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ รวมทั้งสิทธิในการเผยแพร่หรือความเป็นส่วนตัว;

(2) การดำเนินการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายให้กับ บริษัท นี้หรือบุคคลที่สามใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง;

(3) ดำเนินการใด ๆ ที่พอได้รบกวน, แอบดักหรือ expropriates ระบบใด ๆ ข้อมูลหรือข้อมูล; หรือแทรกแซงหรือพยายามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเว็บไซต์;

(4) ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นที่น่ารังเกียจต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม;

(5) ละเมิดกฎหมายใด ๆ หรือการดำเนินการใด ๆ ที่อาจนำไปสู่การละเมิดกฎหมายใด ๆ ;

(6) ให้เป็นเท็จไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิดข้อมูล (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล);

(7) การใช้ประโยชน์เว็บไซต์นี้เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ต้องอนุมัติแสดง;

(8) พระราชบัญญัติการในลักษณะที่เป็นการหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทข่มขู่หรือล่วงละเมิดนั้น

(9) การกระจายไวรัสหรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อเว็บไซต์นี้หรือผลประโยชน์หรือทรัพย์สินของผู้ใช้อื่น ๆ

(10) ละเมิดกฎหมายพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกาหรือกฎระเบียบของประเทศหรือต่างประเทศใด ๆ

(11) กระทำการใด ๆ ที่อาจจะถือว่าไม่เหมาะสมโดยเว็บไซต์นี้"

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท จะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ของผู้ที่เข้ามาในเว็บไซต์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวโปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์

 

การสั่งซื้อสินค้า

" 1. เงื่อนไขเมื่อทำการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ของเรา

เมื่อทำคำสั่งซื้อกับเว็บไซต์ ผู้ใช้งานได้ตกลงที่จะอ่านและยอมรับยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเช่นเดียวกับทั้งหมดของข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีอยู่ในข้อตกลงผู้ใช้

2. เมื่อทำคำสั่งซื้อ, ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติตามวิธีการที่กำหนดโดยเว็บไซต์ หลังจากที่วางคำสั่งซื้อและผู้ใช้จะได้รับหนังสือแจ้งการยืนยันการสั่งซื้อจากเว็บไซต์ เมื่อวางคำสั่งซื้อที่ผู้ใช้กำลังเข้าสู่สัญญาทางกฎหมายกับเว็บไซต์นี้ สัญญานี้มีผลผูกพันจนกว่าสินค้าที่สั่งซื้อได้รับการส่งมอบให้กับผู้ให้บริการจัดส่งโดย บริษัทสัญญานี้อาจมีการยกเลิกในเวลาใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเว็บไซต์

3. มาตรการที่จำเป็นกฎหมายหรืออื่น ๆ จะถูกนำมาถ้ามันได้รับการพิจารณาในเวลาใด ๆ รวมทั้งหลังจากการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าผู้ใช้มีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขของ บริษัท ฯ

4. บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีใด ๆ รวมทั้ง ( แต่ไม่ จำกัด ) ไม่ประมาทความเสียหายใด ๆ หรือการสูญเสียใด ๆ รวมถึง ( แต่ไม่ จำกัด ) โดยตรงทางอ้อมบังเอิญพิเศษหรือเป็นผลสืบเนื่องความเสียหายค่าใช้จ่ายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากหรือ ในการเชื่อมต่อกับการใช้งานของผู้ใช้หรือไม่สามารถที่จะใช้งานเว็บไซต์หรือในการเชื่อมต่อกับข้อผิดพลาดใด ๆ ละเลยข้อบกพร่องไวรัสคอมพิวเตอร์, ความล้มเหลวของระบบหรือในการเชื่อมต่อกับการเข้าถึงของการใช้ประสิทธิภาพของการท่องในเว็บไซต์. "

 

ราคา

"1. ราคาทั้งหมดได้รับการพิจารณาที่จะตั้งในเวลาที่สั่งซื้อสินค้าวาง;

2. เว็บไซต์พยายามที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพียง แต่ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดในการกำหนดราคาการสั่งซื้อจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับราคาที่ถูกต้องนั้น

3. ในกรณีที่ราคาจากผู้ผลิตมีเปลี่ยนแปลง รายการคำสั่งซื้ออาจได้รับผลกระทบใด เช่น มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับราคาใหม่."

 

การส่งสินค้า

"1. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการจัดส่งจะเป็นหน้าที่ของผู้ใช้ ค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้าและบริการทั้งหมดบังคับจะถูกกำหนดโดย บริษัท ฯ

2. ผู้ใช้บริการตกลงที่จะติดต่อที่ทำการไปรษณีย์ท้องถิ่นของพวกเขา (ไม่ใช่ บริษัท ) สำหรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อยู่จัดส่งหรือรายละเอียดการจัดส่งอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นหลังจากการสั่งซื้อได้รับการจัดส่ง;

3. เว็บไซต์รับความรับผิดสำหรับการสั่งซื้อหรือรายการการยกเลิกเกิดจากความล่าช้าในการจัดส่งสินค้ามีสินค้าอื่น ๆ ไม่มี"

 

การส่งคืน

"1. หากสินค้าได้รับความเสียหายหรือมีข้อบกพร่องผู้ใช้ตกลงที่จะแจ้งข้อบกพร่องดังกล่าวไปยังเว็บไซต์ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า เว็บไซต์จากนั้นจะแจ้งให้ทราบถึงการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด ที่เราสามารถดำเนินการให้ได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปัญหาหากได้รับการแจ้งได้รับหลังจาก 7 วันหรือมากกว่านับ นับจากวันปิดคำสั่งซื้อบนใบเสร็จรับเงิน หรือ วันที่ได้รับสินค้า

2. ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ข้างต้นและจะปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการใด ๆ ที่กำหนดโดย บริษัท"

 

ความรับผิดชอบต่อสินค้า

"1. ในกรณีที่สินค้าไม่สามารถจัดหาเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งใด ๆ ตามความจำเป็น

2. บริษัท ฯ จะจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่ระบุโดยผู้ใช้ในแบบฟอร์มการสั่งซื้อสินค้าที่ใช้บังคับ

3. เว็บไซต์ที่จะทำอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้องและครบถ้วนของรายละเอียดสินค้า แต่ บริษัท ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือไม่มีข้อผิดพลาด รายละเอียดในปัจจุบันจะมีความสำคัญมากกว่าผู้ตั้งข้อสังเกตก่อนหน้านี้"

 

ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์

"1. ไม่มีการรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้องทันเวลาหรือการใช้งานของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์คือ;

2. เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มแก้ไขลบ ฯลฯ ข้อมูลใด ๆ ที่มีให้ ณ เวลาใด ๆ และไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. เว็บไซต์รับความรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้เป็นผลของข้อมูลใด ๆ ที่จะมีการเพิ่มแก้ไขหรือลบออกในลักษณะนี้ไม่มี"

 

การหยุดชะงักหรือหยุดการให้บริการ

"1. เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดหรือยุติการใด ๆ และบริการทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ บริษัท ฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้จากสาเหตุต่อไปนี้:

(1) ปัญหาในระบบการปรับปรุงระบบตรวจสอบความปลอดภัยหรือประเภทของเหตุฉุกเฉินใด ๆ

(2) ในกรณีที่มีภัยธรรมชาติ

(3) ปัญหาเกี่ยวกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการการสื่อสารอื่น ๆ

(4) หยุดหรือหยุดการให้บริการเนื่องจากเทคโนโลยีในการดำเนินงานหรือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอื่น ๆ

2. เว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้หรือบุคคลที่ 3 อื่น ๆ ในกรณีที่มีการระงับหรือยกเลิกการให้บริการไม่มี"

 

การเชื่อมโยง

"1. เว็บไซต์ทำให้การรับประกันของชนิดใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์, บริการ, ความคิดเห็น, ความคิด, คำแนะนำหรือวัสดุที่อาจจะมีอยู่ในหรือประสิทธิภาพทางเทคนิคของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ ;

2. เมื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเมื่อเปิดใช้งานโดยผู้ใช้จะต้องแสดงเว็บไซต์ในรูปแบบเต็มหน้าจอและไม่ได้ด้วย """" กรอบ """" บนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น

3. ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ อาจถูกลบออกจากเว็บไซต์นี้ใด ๆ ณ เวลา"

 

ลิขสิทธิ์

"1. ผู้ใช้อาจไม่ละเมิดเว็บไซต์ของลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าความลับทางการค้าหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ;

2. ผู้ใช้ต้องไม่ละเมิดใด ๆ ของบุคคลที่สามลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าความลับทางการค้าหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ;

3. หากข้อตกลงนี้จะถูกละเมิดโดยผู้ใช้ผู้ใช้ที่ยอมรับความรับผิดชอบทางกฎหมายและทางการเงินและตกลงที่จะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่จะแทรกแซงหรือสร้างความเสียหายให้กับ บริษัท ในทางใดทางหนึ่ง"

 

เครื่องหมายการค้า

HobbyStore Thailand, "ฮอบบี้สโตร์ ไทยแลนด์" และโลโก้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเว็บไซต์เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HobbyStore ประเทศไทย. ทั้งหมดของผลิตภัณฑ์และ บริษัท อื่น ๆ ชื่อที่พบในเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน. ผู้ใช้อาจไม่สามารถคัดลอกเลียนแบบหรือใช้ภาพดังกล่าวหรือโลโก้ใด ๆ โดยไม่ต้องเป็นลายลักษณ์อักษร ความยินยอม

 

ประกันความรับผิด

"1. เว็บไซต์รับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้หรือบุคคลที่ 3 อื่น ๆ ที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงหรือระงับหรือหยุดการให้บริการ หรือ ยกเลิกการให้การบริการ

2. เว็บไซต์รับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบุคคลที่ 3 โดยผู้ใช้ไม่มี ในกรณีที่เกิดสถานการณ์กล่าวว่าผู้ใช้ยอมรับความรับผิดชอบทางกฎหมายและทางการเงินและตกลงที่จะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่จะแทรกแซงหรือสร้างความเสียหายให้กับ บริษัท ในทางใดทางหนึ่ง"

 

การปฏิบัติตามกฎหมาย

ทุกแง่มุมของข้อตกลงดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายไทย

 

การติดต่อ

"1. การแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์จะถูกส่งผ่านทาง e-mail หรือโพสต์บนเว็บไซต์ของตัวเอง;

2. ผู้ใช้บริการตกลงเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงหรือการติดต่อใด ๆ ที่ส่งมาจาก บริษัท ฯ 

3.Users ยอมรับว่าการสื่อสารใด ๆ ที่ทำกับเว็บไซต์ผ่านทางวิธีการดังกล่าวข้างต้นอาจจะถูกนำมาใช้ในการพิจารณาของศาล"

Loading...
Please wait...